Hispasat dla zagubionych
czyli
Jak ustawić talerz na kierunek 30W (w obrazkach)


cz.II. SYGNAŁY

Uwaga: Kliknięcie na obrazek, otwiera obrazek wyraźniejszy, z większą liczbą szczegółów.
Na przykładzie odbiornika satelitarnego HUMAX VACI5300Przygotowanie Odbiornika
 
rys. 1_tv
rys. 2_tv
rys. 3_tv

Ustawienie talerza na Hispasata najlepiej przeprowadzić dla transpondera 12.013 V, 27.5, 3/4. Nadawany jest tam FTA program Programacao, rys.1. Jak widać na rys.2, sygnał tego transpondera jest wyjątkowo silny. Ponieważ, zakładamy, że chcemy przesunąc antenę z Hot Bird'a, szukamy transpondera o podobnych parametrach - rys.3, na HB.
Wpisanie (save) kanału z takiego transpondera, pozwoli  na ciągły podgląd sygnału przy przesuwaniu anteny; w okienku "Signal Detection" - rys.2. Jest on bardziej precyzyjny niż w oknie "Manual Search".

 
rys. 4_tv
rys. 5_tv
rys. 6_tv

Wybieramy,  np. kanał La 7, rys.4. Widać, że częstotliwość 12.001Ghz, jest odległa od 12.013.
Podobnie można wybrać kanał startowy z Astry 1 -  rys.5, np.RTL9. Są to kanały kodowane.
 
 
rys. 6a_tv
rys. 6b_tv
rys. 6c_tv

Można też wybrać na HB kanał "SKY Assist" - rys.6, 11.885 V, który na Hispasat ma odpowiednik 11.892V i TV jak na rys. 6a, b, także z dosyć silnym sygnalem, rys. 6c.


Ustawianie Anteny
    Po wstępnym ustaleniu orientacyjnego azymutu i elewacji anteny (jak na poprzedniej stronie):
"ANTENA" - http://sci.pam.edu.pl/~pastupam/satel/hispasat.html

    Zakładając, że antena wstępnie jest ustawiona na Hot Bird'a:
1. - Ustawiamy wyznaczone wstępnie dla Hispa, uniesienie (elewację) anteny - czyli opuszczamy ją o około 12 st.dla Szczecina, zgodnie z koluną HB-Hispsat w pliku "Hisp-HB.txt". Dokręcamy śruby.
2. - Ustawiamy azymut anteny na wyznaczony orientacyjnie dla Hispa - czyli przekręcamy w prawo o około 49 st. dla Szczecina (jak w kolunie HB-Hispsat "Hisp-HB.txt"). Śruby lekko poluzowane.
3. - Przekręcając delikatnie antenę w prawo, lewo - staramy się uzyskać maksymalne wychylenie "Signal Level', przy parametrach odbioru ustawionych, jak na rys.1 - 6 ("Przygotowanie odbiornika").
4. - Dokręcamy śruby kierunku anteny, luzujemy lekko śruby pochylenia talerza. Staramy się uzyskać maksymalną wartość jakości sygnału - "Signal Quality" - zmieniając delikatnie pochylenie anteny.
5. - Na najsłabszym transponderze, dostrajamy skos LNB - czyli przekręcamy o około 25 - 30 st., zgodnie ze wskazówkami zegara - rys.10.Uwagi:
   -Wartości długości, szerokości geograficznej, azymutu i elewacji dla Hot Birda i Hispasata oraz kąt o jaki należy przękrecić antenę w poziomie i pionie, przy przemieszczaniu anteny z HB na Hispa (kolumna HB-Hispsat), dla 58 miejscowości, zawiera plik: "hisp-hb.txt"
   -Przy ustawianiu anteny dobrze jest widzieć bezpośrednio ekran telewizora. Skróci to radykalnie czas ustawiania anteny.
   -Po każdej zmianie ustawienia anteny, należy odczekać 2-3 sekundy, żeby odbiornik "załapał" - zsynchronizował zmiany.
   -Nie ma co liczyć na ustawianie wg. sygnału analogowego. Została tylko Nagra C+, w słabej wiązce hiszpańskiej.
   -"Signal Level' mówi o całkowitej wartości sygnału odbieranego, łącznie z zakłóceniam, np. od budynków, słońca, Ziemi. Przy zmianie azymutu anteny, zmiana tego sygnału mówi, że zwiększa się promieniowanie sygnału o ustawionych parametrach. Może to być sygnał satelitarny, pobliskie drzewo, budynek, komin. Przy opuszczaniu anteny, zwiększają się zakłócenia od Ziemi.
   -"Signal Quality" wskazuje jaka jest wartość sygnału użytecznego. Na jakość sygnału może mieć między innymi istotny wpływ, złe ustawienie skosu LNB. Dolny próg poprawnego odbioru zależy od tego ile sygnał zawiera informacji pozwalających na jego korekcję - FEC. Przykładowo dla FEC=1/2 wystarczy, że SQ=9%.  "Oszczędny" nadawca wysyła sygnał o ubogiej informacji korygującej, np. Polsat ma FEC=7/8. Wtedy sygnał użyteczny - SQ,  musi być wielokrotnie większy,  co najmniej 24-26%, żeby otrzymać jakikolwiek obraz, a nie porozrzucane "piksele".


Wyniki
 
rys. 7_tv
rys. 8_tv
rys. 9_tv

Jak widać na rys.7, nawet transpondery o polaryzacji kołowej, mają całkiem przyzwoity, użyteczny sygnał SQ= 41% (dla FEC=3/4, wystarczy 19%). Przy prawidłowym ustawieniu anteny, nawet na 60cm można odbierać wiązkę hiszpańską: rys.8, 9, 10.

 
rys. 10_tv
rys. 11_tv
rys. 12_tv

Uruchomienie szybkiego przeszukiwania, rys.11, pozwala na znalezienie około 257 kanałów TV i 44 radiowych. Około 30 z nich, powtarza się w polaryzacjach V i H. Powodują to dwa transponery o polaryzacji kołowej: 12380L - 10TV, 12456L - 20TV. (Stan na 24.08.2003)
Szybkie przeszukiwanie nie uwzględniło natomiast, około 30 kanałow o SR=24500, 17000, 3800, 28122, w tym wielu FTA.
Małe anteny, na granicy odbioru, mogą zachowywać się kapryśnie. Z mojego, rocznego doświadzczenia z odbiorem na 60cm z 36E wynika, że należy, przy wilgotnej lub deszczowej pogodzie przetrzeć, od czasu do czasu, talerz oraz przednią część LNB. Zbierające się rosa lub krople rozpraszają sygnał.
Należy pamiętać, że znacznie łatwiej jest dokładniej ustawić mała antenę. Względy mechaniczne - łatwiej kręcić, dokręcanie śrub mniej zmienia parametry sygnału. Propagacja sygnału - mała antena ma większy kąt widzenia.
Przykładowo, miałem prawie podobny sygnał na talerzach 60cm i 85cm, ustawionych na W4 - 36stE,  to jest, na granicy odbioru ~ 47dB.


Foto: Kodak CX4230 - Tani ApCyf. Zdjęcia robione z ekranu TV. W aktualnej wersji, rys.6x i 12 grabowane).


 
Wersja: 24.08.2003
POWRÓT
 
Pzdr.J.P.