Proste obliczenia satelitarne
Wybrane parametry anteny satelitarnej


Idź do Strony Głównej
 
  Antena:     m     Wiązka:          Zysk:   dBi  

  Podaj średnicę anteny    [(h + l)/2]     [m]
  Wybierz sprawność anteny    [%]
  Wybierz częstotliwość sygnału  [GHz]
  Prędkość wiatru {/st. Beauforta}  Idź do strony  [km/h /°B]  Szerokość wiązki dla {3-3} dB
  {połówkowej mocy sygnału}
  [stopni]
  Szerokość wiązki dla {0-0} dB
  {całkowitego zaniku sygnału}
  [stopni]
  Zysk anteny  [dBi]  Idź do strony
  Długość fali sygnału   [mm]
  Szacunkowa powierzchnia anteny   [m2]
  Obciążenie wiatrem     [kG]  Idź do strony
 [N]


  Odkształcenie lustra a straty zysku anteny  
  Podaj średnią nierównomierność anteny +⁄−   [mm]
  Wynikowe straty anteny w dB   [dB]
Zmniejsz. średnicy dla spraw.=70%   [m]
  Straty anteny w procentach   [%]
  Wynikowa sprawność anteny   [%]
  Zysk anteny idealnej   [dBi]
  Zysk anteny odkształconej   [dBi]
Jak zmniejszy się użyteczne średnica anteny w wyniku odkształcenia lustra


Dla ruchu poziomego słońca [0,23 st/min], mamy:
  Czas słońca dla {3-3} dB - (poziom)   [min]
  Czas słońca dla {0-0} dB - (poziom)   [min]

Dla ruchu pionowego słońca [0,35 st/dzień], mamy:
  Czas słońca dla {3-3} dB - (pion)   [dni]
  Czas słońca dla {0-0} dB - (pion)   [dni]


  Wprowadzając liczby do pól "Podaj",   można  
wpisać:  0.85  − z kropką lub 0,85 − z przecinkiem!

  Antena powinna zapewniać poprawną pracę przy wietrze o prędkości  
do 120 km/h i przetrwać porywy wiatru do 200 km/h.  Idź do strony


Rozpoczęto:  28.10.2010 r.,
       wersja:  14.07.2011 r.
Idź do Strony Głównej Wzory opisujące problem Pzdr.J.P.   

Charakterystyka kierunkowa pozioma, anteny 35 cm, wyznaczona słońcem
Obrazek
Na osi X mamy odchylenie słońca od kierunku głównego anteny [stopnie], Y to [%] zmiany sygnału.
Widzimy, że wyniki pomiaru, dosyć dobrze pokrywają się z parametrami wyliczonymi.
Wiązka wyliczona to 10 stopni dla zerowej mocy. Pomiary wykonano odbiornikiem DM600PVR.Idź do strony.Oraz reprezentacja tej charakterystyki we współrzędnych biegunowych
Obrazek
Podobnie wyznaczona charakterystyka kierunkowa dla anteny 120 cm.

Obrazek

Skocz do Góry  Skocz do Góry Idź do Strony Głównej Pzdr.J.P.   

         Inne kalkulatory tego typu 

Idź do strony - Kliknij !   Jens T. Satre - Antenna Gain and Beamwidth
Idź do strony - Kliknij !   Satlex - Chris Mitiu - Kalkulator szerokości wiązki - połówkowej mocy (kąta apertury)
Idź do strony - Kliknij !   Satlex - Chris Mitiu - Kalkulator wydajności anteny
Idź do strony - Kliknij !   Jens T. Satre - Loss of Gain with Antenna Surface Irregularities


 
Przy antenie 1,2 m, obciążenie wiatrem 120 km/h wynosi 120 kG {1181 N}, a przy
huraganie 200 km/h, nawet 334 kG - czyli tak jakby gruby wszedł i podskoczył.

Antena 2 m, ze średnią nierównomiernością 2,5 mm, ma taki zysk jak antena 0,93 m,
a obciążenie wiatrem przy 120 km/h wynosi aż 335 kG - czyli nie zawsze warto
montować na kiju od miotły, spadku po dziadku radiotelegrafiście.