Niezbędną średnicę anteny można obliczyć ze wzoru:

   D =  10 ^ { [ -Q + (G/T) + 10 log |Ta + To( 10^(F/10) - 1 )| ] / 20 }   

gdzie:
Q   =    10 log( v ) + 20 log( Pi / lamb )
współczynnik zależny od długości fali  - lamb i współczynnika wykorzystania apertury - v,
Ta temperatura szumowa anteny,
To -  temperatura standardowa (290 K),
F współczynnik szumów konwertera częstotliwości - LNB,
G/T  - wartość współczynnika przydatności.

Wzór powyższy, ilustruje "wymienność" współczynnika szumów konwertera częstotliwości na średnicę anteny.
Zastępcza moc promieniowana izotropowo:

 EIRP = C_N + 10 log(Ta + To(10^(F/10) - 1)) - (Q+K+20 log(D)) 

Literatura:
             Bem, Daniel Józef: Telewizja Satelitarna; Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
                     SIGMA NOT,
 Warszawa 1991, ISBN 83-85001-52-2