Elewację i azymut satelity oraz skos LNB,  wyznaczmy z szerokości i długości geograficznej lokalizacji anteny.
Najpierw obliczamy azymut:
Az = arctg { tg(Dł_g - Poz_S) / sin(Sz_g) }
gdzie:
Az - azymut,
Dł_g - długość geograficzna miejsca, w którym umieszczono antenę,
Poz_S - pozycja satelity - długość geograficzna położenia satelity nad równikiem,
Sz_g - szerokość geograficzna miejsca anteny.

Do obliczenia elewacji El, potrzebna jest wartość, tzw. pomocniczego kąta środkowego - Pm:

Pm = arccos { cos(Sz_g) - cos(Dł_g - Poz_S) }

Wtedy elewację obliczamy z wzoru:

El = arctg { [cos(Pm) - 0,1513] / sin(Pm)}
Skos obliczamy:
Sk = arctg {sin(Dł_g - Poz_S) / tg(Sz_g)}

Literatura:
             Kurek, Tadeusz: Prawie Wszystko o Telewizji Satelitarnej;
                      Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991, ISBN 83-204-1403-2