Wspomnienie | Satel-Czasza

[JP]

dr inż. Jerzy Pastusiak
1943 - 2011

Urodził się 13 lutego 1943 roku w Opatówku. W 1973 roku ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał w 1982 r. na podstawie rozprawy „Model cybernetyczny odpowiedzi temperaturowej układu krążenia zwierzęcia stałocieplnego w anestezji ogólnej – na impulsowy bodziec termiczny”.

Był twórcą oraz długoletnim kierownikiem Zakładu Informatyki i Biocybernetyki, zwolennikiem i orędownikiem wdrażania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, prekursorem procesu informatyzacji Pomorskiej Akademii Medycznej oraz przedstawicielem Uczelni w Radzie Użytkowników Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie.

Zmarł 9.12.2011 roku.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały nauczyciel akademicki, niestrudzony wychowawca wielu pokoleń studentów Pomorskiej Akademii Medycznej oraz późniejszego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.